...

De experts van het NICE, aldus Pulse, maken zich veel zorgen over het verband tussen paracetamol in hoge dosering en cardiovasculaire, gastro-intestinale en renale bijwerkingen. Daarom raden ze aan paracetamol bij die patiënten enkel in de laagste efficiënte dosering voor te schrijven, gedurende een zo kort mogelijke tijd, en bijzonder voorzichtig te zijn als ook een peroraal NSAID wordt voorgeschreven.http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=download&o=64904