...

Een betere verhouding in de nieuwe praktijkvorm tussen forfaitaire vergoedingen en prestatiebetalingen moet ervoor zorgen dat meer middelen gaan naar de omkadering, overleg en samenwerking, zo inbterpreteert dit syndicaat het voorstel. Maar met New Deal zouden er voor huisartsen twee soorten honoraria komen en twee soorten GMD. Wordt dit geen administratieve soep? Kan dit op budgettair neutrale manier tot stand gebracht worden?Kwaliteit en volumeEen grotere forfaitaire vergoeding betekent dat de huisarts minder afhankelijk wordt van het volume prestaties. Maar dit mag geen incentive zijn om minder goed kwalitatief werk te leveren. Komen er controlemechanismen? Wordt er een multifactoriële evaluatie van de output in de verschillende financieringssystemen voor huisartsen gepland?De artsen die voor de New Deal kiezen, krijgen een hogere GMD-vergoeding. ASGB/Kartel vindt dat het dan wenselijk is om na te denken over kwaliteitscriteria. Het voorstel om de uitbetaling van GMD-vergoedingen beter te spreiden - per trimester - vindt het ASGB/Kartel goed. Evenals de maatregel om het snel per abuis veranderen van GMD te voorkomen.Als een van de redenen om met het project van de New Deal te starten werd het huisartsentekort genoemd, stelt ASGB/Kartel. Zullen artsen die in de nieuwe praktijkvorm stappen, meer patiënten kunnen zien? Zal het iets verhelpen aan de patiëntenstops?PraktijkondersteuningDe nieuwe premies die er in de New Deal zouden komen om samenwerking in de praktijk te stimuleren, zouden er voor het ASGB/Kartel voor alle financieringsvorme moeten komen. Ook voor huisartsen in de prestatiegeneeskunde.Volgens het ASGB/Kartel is het ook niet nodig dat er zowel praktijkassistenten als een praktijkverpleegkundigen zouden komen - inzetten op het opleiden van verpleegkundigen voor huisartsenpraktijken is al voldoende. De taken van een praktijkassistent kunnen ofwel door het secretariaat, ofwel door een praktijkverpleegkundige worden uitgevoerd. Het ASGB/Kartel vreest dat het moeilijk zal zijn, met de huidige tekorten aan mankracht in de zorg, om de mensen te vinden die de huisartsenpraktijken moeten ondersteunen.EvenwaardigHet ASGB/Kartel onderstreept dat de overheid alle praktijkvormen evenwaardig moet behandelen - de New Deal mag niet de prefentiële vorm worden, met een betere financiering.Er wordt evenwel 23 miloen euro opzij gezet om de New Deal te realiseren. Valt dit te rijmen met het uitgangspunt van de budgettaire equivalentie van de verschillende systemen, dat ook in het rapport zelf wordt vooropgesteld?De New Deal moet ook toegankelijk zijn voor artsen die niet geconventioneerd zijn. Het remgeld voor patiënten, waarover in het rapport vragen worden gesteld, wordt beter ook behouden. Bij de start van de nieuwe praktijkvorm worden er het best eerst ook proefprojecten opgezet.De New Deal is maar een deel van de oplossing, onderstreept het ASGB/Kartel. Er moet een globaal masterplan komen dat het geheel van de problemen aanpakt, zoals de administratieve overlast, de ongelijke spreiding van praktijken en de disbalans tussen de vraag en het aanbod in de eerstelijnsgeneeskunde.