...

In de overeenkomst die huisartsenpraktijken afsluiten als ze toetreden tot de New Deal, is voorzien dat de bedragen voor honoraria en de premies voor een praktijkverpleegkundige en praktijkmanagement elk jaar op 1 januari geïndexeerd worden. De geïndexeerde bedragen vanaf 1 januari 2024 staan nu op de website van het RIZIV. Deze bedragen zullen worden toegepast voor de praktijken die op 1 april van start gaan met het nieuwe financieringsmodel.Zoals het RIZIV eerder al liet weten, wordt voor de berekening van de premie voor praktijkverpleegkundigen het plafond van 6.000 patiënten met een vaste behandelrelatie verhoogd tot 10.000. Voor dat aantal kan de praktijk rekenen op een premie op jaarbasis van 198.811 euro (na indexatie), als gedurende minstens 120 uur per week praktijkverpleegkundigen worden ingezet.Instappen per trimesterZoals Artsenkrant al eerder meldde, komt er geen nieuwe oproep om toe te treden. Huisartspraktijken die willen instappen in het nieuwe model, vinden in de webtoepassing ProGezondheid het inschrijvingsformulier (via Services > Attesten en formulieren) dat ze digitaal ondertekend moeten doorsturen naar newdeal@riziv-inami.fgov.be. Nieuwe kandidaturen worden voorgelegd aan het Verzekeringscomité. Het RIZIV voorziet één instapmoment per trimester voor de goedgekeurde kandidaturen.