...

Globaal genomen en vergeleken met 2005 ziet de CM 0,97% van zijn marktaandeel verloren gaan ten koste van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (+ 1,20%) en de Neutrale Ziekenfondsen (+ 0,20%). De Socialistische Ziekenfondsen blijven zo goed als status quo, de Liberale Ziekenfondsen boeten lichtjes aan gewicht in (- 0,26%).MarktaandeelOp basis van de cijfers van vorig jaar ligt de Landsbond van Christelijke Ziekenfondsen met lengten op kop (42,39%) en dat zal nog wel even zo blijven. Een vaste nummer twee zijn de Socialistische (27,78%), gevolgd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen (17,92%). Bij de kleintjes voert de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (5,72%) iets minder overtuigend het pelotonaan dan vroeger, en dat voor de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (4,41%).