...

Uit deze analyse blijkt dat alle zeer vroeggeborenen een groot risico lopen matige tot ernstige handicaps te ontwikkelen. Er wordt een significante vermindering van deze handicaps vastgesteld voor elke week dat de zwangerschap langer duurt. Niettemin is er meer prospectief, volledig en kwalitatief hoogstaand onderzoek ter zake nodig. (referentie: Moore GP et al. JAMA Pediatr. 2013;doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2395)