...

Het gaat om een maatregel die in het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2015 was opgenomen - voor neurologen en de kinderneurologen samen werd hiervoor 2,8 miljoen euro opzijgezet. De Technisch-Geneeskundige Raad formuleerde het voorstel begin maart 2015 en dat ontwerp kreeg in september van dat jaar de zegen van de Nationale Commissie en het Verzekeringscomité, maar het duurde tot eind juli dit jaar voordat de minister van begroting een advies uitbracht. Zowel het ASGB als de Bvas klagen in een persmededeling het vertragingsmaneuver aan. Bvas spreekt van een tersluikse besparingsmaatregel. Het vraagt dat dergelijke "nutteloze adviezen" geschrapt worden. Beide syndicaten wijzen er ook op dat ondertussen de geriaters nog steeds wachten op een maatregel uit hetzelfde akkoord, dat een verbod op het cumuleren van het toezichtshonorarium en een aantal technische verstrekkingen opheft.