...

Artsenkrant keek de nieuwste 'conceptnota netwerken' van het kabinet De Block in. De nota dateert van eind 2016 en zet, vergeleken met vorige werkdocumenten, weer een stap voorwaarts naar meer netwerking. Al blijft het uiteraard een werkdocument. Indien dit gerealiseerd wordt, worden ziekenhuisartsen bijvoorbeeld betrokken bij de strategiebepaling van het netwerk. En ze beslissen mee over de partnerkeuze op supra-regionaal niveau of over de verdeling van zorgopdrachten.Een nieuwe functie wordt gecreëerd: hoofdarts van het netwerk. Hij/zij is hiërarchisch verantwoordelijk voor de hoofdartsen van de ziekenhuizen en is betrokken bij het bestuur van het netwerk. Voortaan wordt het mogelijk artsen op netwerkniveau aan te stellen. Ze zijn dus niet langer aangesteld door een of meerdere ziekenhuizen. Artsen in universitaire ziekenhuizen vormen een uitzondering op deze regel, zij blijven aangesteld vanuit het UZ. Ze hebben immers een ander statuut dan artsen in algemene ziekenhuizen. Op netwerkniveau is een medische raad met louter adviesrechterlijke bevoegdheid voorzien. Die zal zich buigen over alle netwerkgerelateerde activiteiten. Elk ziekenhuis afzonderlijk behoudt wel zijn medische raad. Die blijft instaan voor ziekenhuisgerelateerde materies. De nota suggereert dat de overkoepelende medische raad in het begin best wordt samengesteld uit leden gedelegeerd vanuit de medische raden van de netwerkziekenhuizen.