...

Drie soorten netwerken staan op het menu: de eerstelijnszones, de wachtposten en de ziekenhuisnetwerken. Het debat verloopt in twee delen. Een eerste deel bekijkt de algemene situatie van netwerken - meester Filip Dewallens schetst het juridische kader. Dokter Roel Van Giel (Domus Medica), dokter Stefan Teughels (Wachtposten Vlaanderen) en Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) zijn wel dé personen om een stand van zaken te schetsen voor de drie domeinen. Zullen huisartsen in de eerste lijn iets kunnen inbrengen in de totstandkoming van de ziekenhuisnetwerken of staan ze aan de zijlijn? "We hebben ook Caroline Verlinde, de adjunct-kabinetchef Zorg van Vlaamse minister Jo Van Deurzen uitgenodigd", zegt dokter Frank Mertens (voorzitter van de organiserende kring). "Misschien kan zij helpen een tip van de sluier op te lichten".Het tweede gedeelte van het debat zal meer gaan over de lokale situatie - met een inleiding van dokter Johan Luyckfasseel, de voorzitter van SEL Zenneland. De situatie van Halle - gelegen tussen het stadsgewest Brussel en de taalgrens met een uitgestrekt hinterland - vormt wel een boeiende casus. Met wie moet het AZ Sint-Maria samengaan? Met UZ Brussel - of met het 30 km verderop gelegen Aalst? Met welke andere wachtpost moet Zennevallei samengaan, en wat zijn daarvan dan de praktische gevolgen? In het zeskoppige panel zetelen onder meer zowel Johan Kips (Erasmusziekenhuis) als Marc Noppen (UZ Brussel).Modereren doet dokter Maaike Van Overloop - het publiek kan vragen inbrengen met sms.