...

Het voert zorgnetwerken in voor 'cardiale pathologie' en dwingende kwantitatieve normen voor ziekenhuizen met een regionale functie. Het Centre Hospitalier Régional de Huy kan niet voldoen aan de nieuwe normen om de goedkeuring te krijgen om 'interventionele' coronografie uit te voeren. Dat zijn operatieve handelingen voor slagaderdilatatie tijdens een onderzoek. Daarom heeft het een overeenkomst gesloten met het CHU van Luik. • (met Belga)