...

Voor neonatologische afdelingen die de laatste jaren belangrijke investeringen hebben uitgevoerd in infrastructuur en/ of personeelsbezetting, betekent dat het einde van de structurele onderfinanciering die gegroeid was uit de archaïsche en historisch bepaalde verdeling van neonatale bedden.Een belangrijke evolutie zo vindt ook dr. Luc Cornette, hoofd van de afdeling neonatologie van het AZ Sint-Jan campus Brugge, die mee heeft geijverd om deze aanpassingen erdoor te krijgen (zie ook AK 2280). "Voor onze dienst te Brugge betekent dat zo goed als een verdubbeling van onze capaciteit. Met de nieuwe berekeningswijze krijgen we een financiering voor 80 fulltime equivalente (FTE) verpleegkundigen in plaats van de huidige 37,5. Deze welkome uitbreiding is voor ons cruciaal om 24 op 24 uur de beste neonatale zorg te kunnen geven. We zijn dan ook verheugd dat de overheid de uitdaging aandurft om binnen een economisch moeilijke context een duurzaam gezondheidsbeleid uit te stippelen voor de allerkleinsten in onze maatschappij."Binnenkort kan dan worden overgegaan op de aanwerving van (gespecialiseerde) verpleegkundigen op de campus Brugge. Cornette: "De recrutering zal weliswaar over enkele jaren worden gespreid. Maar onze nauwe contacten met de opleidingsscholen (KHBO, KATHO) zal deze zoektocht faciliteren. Dit opent ook mogelijkheden om onze verpleegkundigen op de dienst neonatologie meer en beter te betrekken in het opleiden van student-verpleegkundigen."