...

Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh analyseerden video-opnamen van acht huisartsen die tijdens de consultatie hun computer gebruikten. In de loop van 73 consultaties werden 132 voorschriften aangemaakt. Bij 81 daarvan genereerde het systeem een waarschuwing.GenegeerdHet bleek dat artsen deze waarschuwing bijna stelselmatig negeerden. Maar drie keer ging de arts checken wat het systeem te vertellen had over het voorschrift. Geen enkele keer werd het voorschrift naar aanleiding van de waarschuwing gewijzigd.Volgens de onderzoekers was het probleem dat de waarschuwing te laat kwam, namelijk op het moment dat de arts het voorschrift aanmaakte. De arts had dan vaak al enkele minuten werk geïnvesteerd in het voorschrift: het kiezen van het medicament, uitleg aan de patiënt, onderhandeling met de patiënt,... Pas wanneer hij aan het voorschrift zelf toe kwam, kreeg hij de waarschuwing. 'Too much, too late', besloten de onderzoekers. Belangrijke informatie moet komen in de loop van het beslissingsproces, niet erna.Beslissingondersteuning moet aangepast zijn aan het proces dat de arts bij de beslissing doorloopt, zo besluiten de onderzoekers.Hayward J, et al. J Am Med Inform Assoc. 2013 Mar 7.