...

Meer kwaliteitswerking en een aangepast toezicht, dat is wat de Vlaamse Zorginspectie beoogt. In het nieuwe toezichtsmodel krijgen de ziekenhuizen de keuze tussen een systeemtoezicht en accreditatie bij een erkende internationale organisatie. Veruit de meeste ziekenhuizen kozen voor accreditatie. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, schetst in grote lijnen de hervorming die het oude visitatiemodel onderging: "We hebben rond de kwaliteitspromotie in ziekenhuizen drie grote acties ondernomen. Met de ziekenhuizen, met de vereniging van hoofdartsen en met de verschillende stakeholders hebben we een programma rond kwaliteitsindicatoren opgezet. Uw krant heeft daar zelf al verschillende malen rond bericht."Accreditatie"Het tweede project dat we samen met de koepels hebben opgezet, was om de ziekenhuizen te overtuigen mee te stappen in een accreditatiebeweging. Die internationale benchmarking past binnen het opzet van Flander's Care. Van de 65 ziekenhuizen hebben er niet minder dan 57 al de keuze gemaakt voor accreditatie.""De derde actie is dat we, na twee vijfjaarlijkse cycli met het visitatiemodel, vanaf januari dit jaar zijn overgestapt op een nieuw toezichtsmodel. De ziekenhuizen die een accreditatietraject volgen, zijn niet meer onderworpen aan het systeemtoezicht - dat de organisatie, het systeem en het beleid achter de zorg aftoetst. Ze worden alleen nog onderworpen aan een nalevingstoezicht, waarbij aan de hand van een traject voor de patiënt de zorg onder de loep wordt genomen. Die flexibiliteit van onze kant houdt een waardering in voor de ziekenhuizen die met de accreditatie al een grote inspanning leveren."De minister is duidelijk tevreden: "Wie had tien jaar geleden gedacht dat zoveel Vlaamse ziekenhuizen zouden kiezen voor een internationale accreditatie? Dat tilt de hele sector op een internationaal niveau. Een accreditatie is een ingrijpend proces, waarbij het hele ziekenhuis wordt gemobiliseerd om na te denken over kwaliteit en de positie van de patiënt. Door een partnership aan te gaan met de ziekenhuizen hebben we het denken rond kwaliteit een nieuwe gestalte gegeven."Van de 57 ziekenhuizen die voor accreditatie kozen, gaan er 29 voor het NIAZ-label (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) en 17 voor het JCI-label (Joint Commission International). Elf ziekenhuizen moeten nog hun keuze maken voor een organisatie. Minister Vandeurzen: "Vier ziekenhuizen hebben besloten dat het nu niet het goede moment voor hen is om in een accreditatietraject te stappen. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een fusieoperatie. Vier ziekenhuizen twijfelen nog wat ze gaan doen."