...

De negen excellenties die in ons land mee bevoegd zijn over de ziekenhuissector, onderstrepen hiermee dat ze vertrekken vanuit eenzelfde visie. Ze willen waken over de logische samenhang van het beleid, en sturen naar de ziekenhuissector de boodschap dat ze de problemen gezamenlijk zullen aanpakken.Beleid toetsenDe federale regering werkt een nieuw financieringsmodel voor ziekenhuizen uit dat verantwoorde zorg moet belonen. De deelregeringen waken erover dat belangrijke infrastructuurprojecten passen binnen de gemeenschappelijke visie.Alle overheden zullen hun beslissingen toetsen aan volgende principes: - centraal in de gezondheidszorg staat de patiënt; - de kwaliteit en de patiëntenzorg moeten er beter van worden; - ziekenhuizen moeten samenwerken en netwerken vormen; - er moet ruimte zijn voor innovatie en sociaal ondernemerschap; - alle betrokkenen gaan geregeld met elkaar in overleg;De overheden gaan gegevens delen en meteen de registratielast verminderen; belangrijk aandachtspunt daarbij is het elektronisch patiëntendossier.