...

Dit blijkt uit een vijfjarig sociologisch onderzoek aan de VUB, betreffende lichaamsbeleving en lichaamsbeeld van de Vlaming. Auteur Dieter Vandebroeck voerde een comparatieve studie uit van dieet-, voedings- en sportpraktijken op basis van negen bevolkingsenquêtes die tussen 2004 en 2010 in Vlaanderen en België werden afgenomen. Men stelt aldus vast dat er vaak markante sociale ongelijkheden in lichaamsbeeld bestaan. Zo blijken mannen en vrouwen die onderaan de maatschappelijke ladder staan respectievelijk twee keer en vier keer zoveel kans om als "obees" geklasseerd te worden en dus slachtoffer te worden van gewichtsdiscriminatie, neemt de kans op een slank lichaam aanzienlijk toe met maatschappelijke status en zijn de hoogst opgeleide en best verdienende sociale lagen gemiddeld niet enkel slanker, maar ook groter dan de meest kansarme groepen.