Ook andere toonaangevende ziekenhuizen hebben sprekers afgevaardigd. Het programma is vooral gericht op nefrologen, maar ook systeemziekten, infectieziekten en electrolietproblemen komen ruim aan bod. Het symposium is een organisatie van de afdeling nefrologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende onder voorzitterschap van dr. An De Vriese.

Glomerulonefritis

Tijdens het congres zullen dr. Wim Laurens en dr. Amélie Dendooven ook een eerste round-up geven van de Flemish Collaborative Glomerulone phritis Group (FCGG) die in december 2014 boven de doopvont werd gehouden in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas onder auspiciën van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN).

De FCGG groepeert de diensten nefrologie van 23 niet-universitaire en vier universitaire centra in Vlaanderen die samen werken aan de registratie van de zeldzame nierziekte glomerulonefritis. De eerste resultaten zullen tijdens het symposium worden voorgesteld. Op termijn hoopt men de registratie nog verder uit te breiden om te komen tot een betere therapie en klinische research voor de verschillende glomerulonefritiden.

Meer info op de website van het symposium: https://www.renalconference2018.com/

Ook andere toonaangevende ziekenhuizen hebben sprekers afgevaardigd. Het programma is vooral gericht op nefrologen, maar ook systeemziekten, infectieziekten en electrolietproblemen komen ruim aan bod. Het symposium is een organisatie van de afdeling nefrologie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende onder voorzitterschap van dr. An De Vriese.Tijdens het congres zullen dr. Wim Laurens en dr. Amélie Dendooven ook een eerste round-up geven van de Flemish Collaborative Glomerulone phritis Group (FCGG) die in december 2014 boven de doopvont werd gehouden in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas onder auspiciën van de Nederlandstalige Belgische Vereniging voor Nefrologie (NBVN).De FCGG groepeert de diensten nefrologie van 23 niet-universitaire en vier universitaire centra in Vlaanderen die samen werken aan de registratie van de zeldzame nierziekte glomerulonefritis. De eerste resultaten zullen tijdens het symposium worden voorgesteld. Op termijn hoopt men de registratie nog verder uit te breiden om te komen tot een betere therapie en klinische research voor de verschillende glomerulonefritiden.Meer info op de website van het symposium: https://www.renalconference2018.com/