...

Samen met enkele andere uitgevers van nieuwsmagazines zit de redactie van Artsenkrant in een gebruikersgroep in het raam van een grootscheeps project over e-readership, een initiatief van Memori, onderzoeksgroep van Lessius Mechelen. Bedoeling is om de mogelijkheden en opportuniteiten af te tasten die deze nieuwe technologie biedt.Van de meest bekende e-reader, de iPad, ging er op enkele maanden tijd een recordaantal over de toonbank. De meeste dagbladen hebben intussen al hun eigen 'app'. Dat elektronisch lezen de toekomst is, staat nu wel vast. Onze leesgewoonten zullen nooit meer zijn wat ze tot nog toe waren.Maar hoe kijkt u tegen deze (r)evolutie aan? Wilt u uw krant of tijdschrift op een tablet zoals een iPad, een computer of een smarthpone lezen? Hebt u zich al zo'n toestel aangeschaft of bent u van plan om dat binnenkort te doen? Bent u bereid om te betalen voor lectuur via de tablet? En zo ja, hoeveel?Om een zicht te krijgen op wat u daarover denkt, bundelden we deze vragen in een korte online enque.U kan deze enque hier invullen.Wie deelneemt, maakt kans op een filmticket voor twee personen.