...

De ranking verschilt sterk naargelang het type sociaalnetwerksite. Zo is slechts 15% van de Nederlandse ziekenhuizen actief op Facebook, een pak minder dan het Europese gemiddelde van 67%. Voor LinkedIn is de situatie omgekeerd: ongeveer 80% in Nederland tegenover een Europees gemiddelde van nog geen drie op de tien. Voor Twitter is het gemiddelde in Nederland 56%, in Europa 18%. Voor Youtube is het 38% tegenover bijna 20%. Van de 91 Belgische ziekenhuizen in het onderzoek (79 AZ's, 12 UZ's) hadden er in juli 2011 zes een account op Twitter (nu zijn dat er minimum acht, leerde een kleine rondvraag op Twitter ons), vijf een account op Youtube, 62 een profiel op Facebook en 41 een groep op LinkedIn.