...

De Landelijke Huisartsen Vereniging stapt naar de rechter om de bezuinigingen van minister Schippers aan te vechten. De LHV blijft erbij dat de besparingsmaatregelen onacceptabel zijn. "De (vermeende) overschrijdingen in de huisartsenzorg zijn immers één op één het gevolg van door de overheid gevoerd beleid", klinkt het.Minister van Volksgezondheid Edith Schippers stelde de besparingen voor de huisartsenzorg afgelopen vrijdag opnieuw bij, ditmaal van 88 naar 74 miljoen euro. Maar de Nederlandse huisartsen noemen dat niets meer dan gegoochel met cijfers: volgens eigen berekeningen moeten zij 98 miljoen euro inleveren in 2012. Een onaanvaardbare bezuiniging die de LHV nu zal aanvechtegen bij de rechter. De LHV en andere huisartsenverenigingen vinden immers dat de minister hen bestraft omwille van het uitvoeren van overheidsbeleid. Nederlandse huisartsen namen de laatste jaren taken over van de ziekenhuizen - op expliciet verzoek van het ministerie van Volksgezondheid - waardoor de budgetten overschreden werden. En die overschrijdingen wil de minister nu terughalen.Onmogelijke bewijsvoeringOok de de mogelijke besparingen voor de komende jaren baren de LHV zorgen. Schippers gaf al aan dat de huisartsenzorg in 2011 het budget opnieuw dreigt te overschrijden. Dat bedrag - volgens de eerste berekeningen van het College voor zorgverzekeringen geraamd op 160 miljoen euro - zou afgetrokken worden van het budget voor 2013. Als de huisartsen evenwel kunnen bewijzen dat het overnemen van taken van de ziekenhuizen in 2012 effectief tot besparingen in die tweede lijn leidt, zou de bezuiniging voor 2013 alsnog geschrapt worden. Een onmogelijke opdracht, vindt de LHV. "Wij weten dat die bewijsvoering bijna ondoenlijk is, omdat ziekenhuizen vrijkomende budgettaire ruimte direct plegen op te vullen met nieuwe activiteiten." GeschoffeerdEen ander punt van kritiek is de brief van Schippers aan de Nederlandse Zorgautoriteit, waarin ze schrijft dat huisartsen hun zaken niet op orde hebben. Ze zouden te vaak doorverwijzen naar specialisten, de zorg zou te versnipperd zijn en het zou ontbreken aan organisatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid. "Na jaren van inspanningen én prachtige resultaten voelt de beroepsgroep zich dan ook geschoffeerd door die brief." De LHV stelde afgelopen vrijdag nog voor om de besparingen voor 2012 tot 60 miljoen euro te beperken, om zo als beroepsgroep toch "een bijdrage leveren aan de lediging van de financiële nood waarin het land verkeert". Maar dat voorstel wees de minister resoluut af. SpotjeOndertussen kocht Huisartsenkring Amsterdam/Almere zendtijd op bij bij de Amsterdamse televisiezender AT5. Daarop zal deze week negen keer een spotje te zien zijn waarin huisartsen hun bekommernissen uiten. Bart Meijman, voorzitter van de bewuste kring, verwoordt de vrees als volgt: "'De huisartsenzorg is voor alles gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Die relatie dreigt Schippers af te breken."