...

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur houdt elke vijf jaar een bevraging onder Nederlandse zorgbestuurders en dit sinds 2000.In het persbericht over de meest recente studie (2020) besteden de onderzoekers bijzondere aandacht aan het gestegen aantal vrouwelijke bestuurders dat aan de enquête deelneemt. Van 11% in 2000 naar 54% in 2020."Dit is niet alleen maar te verklaren doordat meer vrouwelijke bestuurders geneigd zijn mee te doen aan dit onderzoek, ook in het ledenbestand van de NVZD (de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg, nvdr) groeide het aandeel vrouwen fors."Dat doet de onderzoekers besluiten dat "de sector een voorloper is in het aantal vrouwen in raden van bestuur". In een onderzoek van Artsenkrant over Vlaanderen/België weerklinken andere geluiden. In 2019 werden negen van de 53 Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen door een vrouw geleid (17%). Dat is minder dan een op vijf. Met 15 procent waren de vrouwelijke medisch directeurs/hoofdartsen in Vlaanderen eveneens sterk in de minderheid. Van de bestuursleden in Vlaamse ziekenhuizen was een derde in 2019 vrouwelijk. Een andere trend die uit het Nederlandse onderzoek blijkt is een toename van het aantal bestuurders met een verpleegkundige achtergrond. Het aantal bestuurders dat geneeskunde heeft gestudeerd nam in Nederland dan weer af van 29% in 2000 naar 15% in 2020.