...

Het wetsvoorstel waardoor dit mogelijk wordt, is er gekomen dankzij minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD). Maar het was een dubbeltje op zijn kant: alleen door de steun van D66 hebben de regeringspartijen VVD en PvdA het erdoor gekregen.Winst maken door ziekenhuizen en die winst dan ook nog aan investeerders uitkeren... lang was het een taboe. Maar minister Schippers gelooft dat er nieuwe en belangrijke investeerders kunnen aangetrokken worden om geld in de ziekenhuissector te pompen als die ten minste ook aan winstdeelname kunnen doen. Zij denkt in de eerste plaats aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Als het investeringsklimaat gunstiger wordt, zullen zij meer geneigd zijn om in ziekenhuizen te investeren.De kwaliteit van de zorg moet op de eerste plaats komen en de tegenstanders van dit wetsvoorstel - zoals de SP - menen dat die kwaliteit door de doorgedreven commercialisering in het gedrang komt. Volgens hen zullen ziekenhuizen die door investeerders gevoed worden, prioriteit geven aan omzet en winst, eerder dan aan kwaliteit. Zij vrezen bovendien dat patiënten aan wie weinig kan worden verdiend, in de kou zullen blijven staan.Minister Schippers heeft wel een aantal voorwaarden voorzien: zo worden buitenlandse investeringsmaatschappijen buitengesloten en moet het om langetermijninvesteringen gaan die pas na jaren rendement mogen opleveren.