...

Nederland sleutelt aan de toelatingsmechanismen voor de opleiding geneeskunde. De numerus fixus wordt afgeschaft en de decentrale selectie vervangt het systeem van de gewogen centrale loting volledig. Paul Van de Heyning (UA) ziet op korte termijn geen grote gevolgen voor de Vlaamse universiteiten.Heel wat Nederlandse studenten komen in ons land geneeskunde studeren. Een van de redenen daarvoor is dat ze in eigen land eerst geselecteerd moeten worden vooraleer ze de studie mogen aanvatten, bij ons kunnen ze zich vrij inschrijven voor de toelatingsproef. Vraag is nu of het einde van dat lotingsysteem ook het einde van de Nederlandse geneeskundestudenten in Vlaanderen zal betekenen.Hoog aangeschrevenProf. Dr. Paul Van de Heyning, decaan van de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen: "Zo'n 10 à 15% van onze geneeskundestudenten komt uit Nederland, schat ik. Hun aantal zal misschien lichtjes teruglopen, maar er zijn nog voldoende argumenten om bij ons te komen studeren. Onze opleiding geneeskunde staat bijvoorbeeld hoog aangeschreven. In Nederland zou de nadruk te veel op competenties liggen, wij bieden een beter evenwicht tussen kennis en competenties aan."Infrastructuur is een andere reden die Nederlanders zal blijven overtuigen om hier te komen studeren, denkt de decaan. "De faciliteiten die Belgische steden voorzien voor hun studenten, zijn een stuk beter dan in Nederland. Bovendien is de huisvesting hier een pak goedkoper dan daar."Niet minderwaardigToch lijkt een lichte terugval van het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen onvermijdelijk. Maar dat maakt Van de Heyning niet minder blij om de afschaffing van de loting. "Die was immers erg unfair en hing als een zwaard van Damocles boven de hoofden van Nederlandse kandidaat-studenten Het was trouwens niet zo dat de kandidaten die niet geloot werden, zomaar bij ons konden beginnen. Ze moesten hier net als iedereen slagen voor het toegangsexamen. Nederlandse geneeskundestudenten in ons land zijn dus zeker niet minderwaardig."