...

Professor Désirée van der Heijde (Universiteit Leiden) ontwikkelde een scoresysteem om de impact van reumatoïde artritis zo objectief mogelijk te meten. De zogenaamde Disease Activity Score (DAS) is intussen wereldwijd de standaard geworden. Ook op het vlak van andere inflammatoire gewrichtsziekten heeft de Nederlandse reumatologe bijzondere verwezenlijkingen op haar palmares. Goed voor een eredoctoraat aan de Universiteit Gent.Désirée van der Heijde begon haar wetenschappelijke carrière eind jaren '80 van de vorige eeuw met de ontwikkeling van ziekteactiviteits-scores voor mensen met reumatoïde artritis (RA). Een bijzonder vooruitstrevende stap om een ziekte zo objectief mogelijk te gaan meten, terwijl er op dat ogenblik eigenlijk nog maar weinig adequate behandelingen beschikbaar waren. Het is een visionair idee gebleken omdat de door haar ontwikkeldeDAS28-score (Disease Activity Score, op basis van 28 gewrichten) ondertussen een wereldwijde standaard is geworden.Beeldvorming en ASASBehalve haar vele wetenschappelijke toepassingen gebruiken ook onze Belgische reumatologen deze DAS28-score dagdagelijks als standaardevaluatie bij mensen met RA. De score is bovendien ook de basis voor de terugbetalingscriteria van de biologische basistherapieën zoals anti-TNF therapie. Prof. van der Heijde heeft ook op het vlak van de beeldvorming bij RA baanbrekend werk verricht, onder meer met een op dit ogenblik internationaal aanvaarde modificatie van de radiologische "Sharp score", de gouden standaard voor het beoordelen van structurele schade.Met dezelfde vooruitziende blik stond de Nederlandse reumatologe midden jaren '90 aan de wieg van ASAS (ASsessment in Ankylosing Spondylitis, later omgevormd tot Assessment in SpondyloArthritis international Society), een consortium met internationale key-opinion leaders binnen het veld van spondyloartropathie, waarvan zij tot op heden het voorzitterschap op zich neemt. Gentse samenwerking De reumatologen aan de UGent werkten in het verleden meermaals samen met Prof. van der Heijde. En dat heeft geleid tot verschillende publicaties in hoogstaande tijdschriften binnen de reumatologie. En ongetwijfeld ook tot het feit dat de dienst Reumatologie UGent haar status als Europees "EULAR Centre of Excellence" kon behouden.De Universiteit Gent reikt haar eredoctoraten traditioneel uit op Dies Natalis, die in 2012 op 23 maart valt.