...

De Nederlandse prof. dr. Don Poldermans is ontslagen uit het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) wegens schending van de wetenschappelijke integriteit. De internist en vasculair geneeskundige zou onderzoeksdata hebben verzonnen en het vertrouwen van patiënten geschaad hebben. De hoogleraar geeft zijn fouten toe, maar ontkent data te hebben vervalst.Prof. Poldermans onderzocht welke risicofactoren complicaties kunnen verminderen tijdens vaatoperaties. Daarvoor heeft hij onder andere bloed afgenomen bij patiënten en hij liet bij hen ook een hartecho maken, echter zonder schriftelijke toestemming van de patiënten. Volgens de onderzoekscommissie heeft hij ook onderzoeksuitslagen ingevuld die niet te herleiden zijn tot patiënteninformatie en hij heeft ook twee rapportages aan congressen aangeboden, op basis van gegevens waarvan bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn.'Wetenschappelijk wangedrag'Het ziekenhuis spreekt van een ernstige schending van wetenschappelijke integriteit, de onderzoekscommissie zelfs van 'wetenschappelijk wangedrag'. De arts heeft zijn spijt betuigd, maar verklaart dat er geen opzet in het spel is. Hij geeft toe dat hij als ervaren onderzoeker zorgvuldiger had moeten optreden, maar ontkent dat hij data vervalst heeft.Tijdens de zomer van 2011 ontving de decaan van het EMC signalen van mogelijk wetenschappelijk wangedrag van Dr. Poldermans. De studie werd toen onmiddellijk stopgezet en de arts werd op non-actief gesteld. Ondertussen is de hoogleraar dus ontslagen.Niet de eersteProf. dr. Poldermans is niet de eerste arts die de wetenschappelijk integriteit schendt. Begin deze maand heeft een senior onderzoeker aan het Radboudziekenhuis in Nijmegen ontslag genomen omdat zijn vergaarde informatie in een onderzoek naar pijndetectie, oncontroleerbaar en mogelijk onjuist zou zijn.