...

Tien huisartsenpraktijken in Den Haag, Enschede en Rijswijk zijn in de handen gekomen van Arts en Zorg van NPM Heatlthcare. Door efficitie en schaalvergroting van de zorg wil de private investeerder de kosten verminderen en de 'huisartsenbedrijven' winstgevend maken.De Landelijke Huisartsenvereniging (LVH) zegt dat ze principieel niet gekant is tegen privinvesteerders. Maar huisartsen zelf maken zich zorgen dat privinvesteerders vooral uit zijn op snel rendement."Er zijn weinig zekerheden in de wereld, maar dat investeerders geld willen verdienen, is daar een van", zegt Bart Meijnman, voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenkring, in De Volkskrant.Geen verticale fusie!Meer kritiek is er op Zorgpunt, dat 28 huisartsenpraktijken heeft opgekocht. Zorgpunt is voor 50% het eigendom van zorgverzekeraar Menzis. Dat een zorgverzekeraar ook een zorgaanbieder wordt en bij zichzelf zorg kan aankopen, leidt volgens het LVH tot een scheve situatie. Menzis benadrukt dat Zorgpunt autonome beslissingen treft.Minister Schippers is ook gekant tegen een verticale fusie van zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Ze heeft een wet in de maak om dat te verbieden. Ze heeft echter wel begrip voor een situatie waarin de zorgverzekeraar verplicht is zorgaanbieder te worden om aan de zorgplicht te voldoen.Een nijpend probleem zou er bijvoorbeeld zijn in Oost-Groningen, waar er heel wat oudere, solowerkende huisartsen met pensioen gaan. Er zijn geen jonge artsen die solo een landelijke praktijk willen beginnen. Maar volgens Schippers moet de zorgverzekeraar de zorgaanbieder weer 'van zich vervreemden' wanneer deze zijn marktpositie veroverd heeft.