...

Minister Edith Schippers opende de doos van Pandoratoen ze begin vorige maand bezuinigingen aankondigde voor 132 miljoen euro. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) investeert de minister 5,3% in de ziekenhuiszorg terwijl de huisartsen hun budget zien krimpen met 10%. Toch streeft ze naar zorg dicht in de buurt van de patit. Dat is onbegrijpelijk en 'onsamenhangend'.De LHV berekende dat huisartsen per praktijk van 2.300 patiten 20.000 euro moeten inleveren.Korten maakt meer kapot dan je lief isWrevel onstond ook al na de nieuwe cao voor doktersassistenten en praktijkondersteuners. Het personeel kreeg twee keer een salarisverhoging toegezegd van telkens 1,25%, in april dit jaar en april volgend jaar. De eindejaarsuitkering stijgt met 5%.En daar hebben de huisartsen niets op tegen. Maar die verhoging wordt wel afgewenteld op hun praktijken: zelf krijgen ze minder middelen om hun personeel te betalen.Onder het motto: 'Korten maakt meer kapot dan je lief is' stappen de huisartsen dus op 6oktober aanstaande de straat op. Ze vrezen niet alleen voor de kwaliteit van hun werk, maar ook de patit wordt de dupe. 'De persoonsgerichte en continue zorg wordt bedreigd', beargumenteert het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) de deelname aan de betoging.Zo is de jongste jaren heel wat chronische zorg van de tweede naar de eerste lijn verplaatst, maar de middelen volgen onvoldoende. Zeker in het licht van de vergrijzing wordt dat een onhoudbare toestand.