...

Het is de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) die haar leden oproept tot de werkonderbreking.Waar gaat het juist om? De Nederlandse overheid wil de Zorgverzekeringswet aanpassen in die zin dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zouden zijn om een vergoeding te betalen aan zorgverleners met wie ze geen contract hebben. Maar dat zien de huisartsen van de VPH als een aantasting van de vrije artsenkeuze. Met de werkonderbreking wil de VPH vooral de patiënten sensibiliseren, want zij hebben niet in gaten wat er aan de hand is: hun huisarts zal hen niet meer naar iedereen kunnen doorverwijzen, maar zal er een selectie plaatsvinden op basis van kosten en winstmarges, klinkt het.De VPH roept ook tandartsen, fysiotherapeuten, apothekers en specialisten in ziekenhuizen op om het werk neer te leggen.De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), met ruim 11.000 leden een veel grotere club dan VPH (ongeveer 700 leden), doet niet mee aan de staking. De LHV is nochtans ook tegen de voorgestelde wetswijziging gekant, maar vindt een staking een veel te zwaar middel dat niet in het belang is van de patiënten, luidt het.