...

Nu krijgen Nederlandse huisartsen een bedrag per ingeschreven patiënt, het zogeheten inschrijftarief. Daarbovenop kunnen ze aanspraak maken op een betaling per consult. De komende vier jaar zal dat systeem nog blijven bestaan, blijkt uit het akkoord. Al zal er vanaf 2015 worden geëxperimenteerd met systemen zonder betaling per consult.'Perverse prikkels'In het voorjaar van 2017 wil de minister de experimenten evalueren, en een beslissing nemen of er een einde komt aan de vergoeding van consulten, schrijft Medisch Contact verder. Het ministerie van Volksgezondheid wil perverse productieprikkels wegnemen, en vergoeding van consulten kan zo'n prikkel bevatten, luidt het.