...

Samen met huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars sprak Schippers afgelopen week af dat het budget voor huisartsen in 2018 met 2,5% mag stijgen, naar een totaal van 3,5 miljard euro. Het zou gaan om een verlenging van afspraken die reeds in 2014 werden gemaakt.Door extra budget te voorzien, komt er onder andere meer tijd vrij voor oudere patiënten, bijvoorbeeld doordat artsen dan samen kunnen werken met (wijk)verpleegkundigen. De huisartsen tonen zich tevreden met de afspraak. Door comorbiditeit en complexe aandoeningen neemt naast de zorgvraag immers ook de zorgzwaarte toe. De huisartsen staan er onder druk, klinkt het. De bedoeling is ook dat huisartsen in Nederland taken overnemen van specialisten. Daarvoor zou 75 miljoen euro in het budget van de specialisten beschikbaar zijn.In ons land legde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block zware besparingen op aan de sector. In een poll die Artsenkrant/Le Journal du Médecin, de Apotheker/Le Pharmacien en HealthCare Magazine in december vorig jaar organiseerde, gaven de Belgische huisartsen de minister 3,18 op 10 voor haar beleid.