...

De daling blijkt uit gegevens afkomstig van 424 huisartsenpraktijken die deelnemen aan het project Zorgregistraties Eerste Lijn van Nivel, het Nederlandse Instituut voor de Eerste Lijn.Het aantal huisbezoeken, zowel korte als lange, is in 2023 opnieuw lager dan in 2022. Net als in voorgaande jaren is het aantal lange huisbezoeken hoger dan het aantal korte visites. In 2019, voor de coronapandemie, was dit nog andersom.4,3 contacten per jaarIn 2023 hadden patiënten gemiddeld 4,3 keer contact met de huisarts. Dit is ongeveer gelijk aan 2022 (4,2 keer). Net zoals in voorgaande jaren hadden in 2023 patiënten van 85+ jaar de meeste contacten met de huisarts (gemiddeld 12,0 per persoon) en kinderen van 5-17 jaar de minste (gemiddeld 2,3 per persoon).Contacten met de huisarts betroffen voornamelijk consulten van minder dan 5 minuten en consulten van 5 tot 20 minuten, respectievelijk gemiddeld 1,2 en 2,4 per persoon.Minder acute aandoeningenHet aantal acute aandoeningen dat de huisartsen registreerden is ook afgenomen. Van alle acute klachten en aandoeningen die de huisarts registreert, is bij de helft (49%) het aantal in 2023 afgenomen ten opzichte van 2022. Klachten en aandoeningen van de luchtwegen bij de huisarts zijn, na een toename in 2022 (+43,1%), in 2023 het sterkste afgenomen (-33%). Dit heeft te maken met een daling van COVID-19 in de huisartsenpraktijken in 2023.Het percentage patiënten dat in 2023 minimaal één antibioticum kreeg voorgeschreven (16,8%) is dan weer gestegen ten opzichte van 2022 (16,0%), maar nog altijd iets lager dan in 2019 (17,2%).Het aantal verwijzingen naar een specialist veranderde in 2023 nauwelijks ten opzichte van 2022. In de meeste leeftijdsgroepen (0-17-jarigen, 65-75-jarigen en 75-jarigen en ouder) daalde het aantal verwijzingen licht, terwijl in de grootste leeftijdsgroep van 18-64-jarigen, het aantal verwijzingen ongeveer gelijk bleef (van 306 naar 308 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten).Nivel verzamelt (gepseudonimiseerde) gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers bieden inzicht in de zorg die huisartsen bieden, zoals: omvang van het zorggebruik; patiëntkenmerken, gezondheidsproblemen, verwijzingen naar de tweede lijn en voorgeschreven geneesmiddelen. Het volledige rapport is te vinden bij Nivel.