...

Op 11 juli 2001 lanceerde huisarts Robert Mol emaildokter.nl, een kanaal voor emailconsultaties. "Geen bezettoon, barrieverlagend, met minder tijdsdruk en cool", klonk het toen. Nu, meer dan 10 jaar later, is het concept van het e-consult wijdverbreid in Nederland. Heel wat Nederlandse artsen beschikken over een eigen website waarop ze hun patiten een digitaal consult aanbieden. En ook bij specialisten (http://www.ksyos.nl/ en http://www.mijnspecialist.nl/) en psychologische adviseurs (http://www.interapy.nl/ en http://www.trimbos.nl/) vond het initiatief ingang.Officieel tariefEr geldt ondertussen zelfs een officieel tarief voor het consult, er hoeft geen BTW afgedragen te worden en ook de overheid en artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde) tonen oprechte belangstelling voor het idee. Logisch, volgens Robert Mol. "We maken toch ook gebruik van elektronica bij het shoppen, boeken van reizen, discussien op fora, ...?"De anonimiteit bij het digitaal consulteren is een van de vaakste genoemde nadelen. "Maar daartegenover staat dat veel consulten via elektronische weg efficiter worden afgehandeld", aldus Robert Mol. Online voorschrijvenVolgens de oprichter van emaildokter.nl kan zelfs bepaalde medicatie verstrekt worden via het internet zonder tussenkomst van de eigen huisarts. Een landelijk communicatiecentrum bemand door huisartsen zou de veiligheid dan moeten waarborgen.