...

Volgens de KNMG verwachten artsen dat ze in de toekomst steeds vaker online contact zullen hebben met patiten en collega's. Ze hebben daarom behoefte aan een uitbreiding van de richtlijn 'Online arts-patit contact' die dateert van 2007. Deze richtlijn geldt momenteel voor artsen die online advies geven, een farmacotherapie starten of herhaalmedicatie voorschrijven. In Nederland hebben veel artsen online contact met patiten, vooral via e-mail. Uit een ledenpeiling blijkt dat de meerderheid van de respondenten vraagt om de reikwijdte van de richtlijn uit te breiden naar afspraken door patiten, online arts-arts contact en online contact met patiten in het buitenland. Sociale media De KNMG start daarom ook in het najaar met een richtlijn over sociaal mediagebruik: wat zijn voor artsen do's en dont's in de communicatie met patiten. Daarvoor kijkt ze over de landsgrenzen, onder andere naar het Verenigd Koninkrijk, Australi Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.