...

Vorig jaar formuleerden toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers en toenmalig minister van Justitie Ard Van der Steur plannen om de euthanasiepraktijk uit te breiden. Argument was toen dat mensen die weloverwogen besluiten dat hun leven voltooid is, onder strikte voorwaarden professionele hulp moeten kunnen krijgen bij het beëindigen van hun leven.De regeringsleden van VVD dachten daarbij aan mensen die gebukt gaan onder het leven zelf, in de praktijk veelal ouderen. Zij verdienen het om de regie te voeren over hun eigen leven, stelden ze destijds. Bedoeling was om dit in een aparte wet te regelen. Die zou dus komen naast de huidige euthanasiewet in Nederland, die zich richt op mensen bij wie sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden dat (mede) een medische grondslag heeft.UithollingArtsenfederatie KNMG raadpleegde ondertussen haar achterban, omdat ze verwacht dat het een belangrijk onderwerp zal zijn bij de formatie van een nieuw kabinet. Ter informatie: op 15 maart vonden in Nederland parlementsverkiezingen plaats, VVD blijft de grootste partij.De KNMG laat nu weten "principiële en praktische bezwaren" te hebben tegen een nieuwe, aparte wet. Ze vrezen dat het leidt tot uitholling van de huidige euthanasiepraktijk, die nu "zorgvuldig, transparant is en een groot draagvlak" heeft. Bovendien kan kwetsbaarheid door ouderdom, met meerdere medische en niet-medische problemen, volgens de huidige euthanasiewet al ondraaglijk en uitzichtloos veroorzaken, stelt de KNMG. Daarnaast waarschuwen de artsen ervoor dat een nieuwe wet kan leiden tot ongewenste maatschappelijke effecten. Zo kunnen ouderen zich onveilig en overbodig beginnen te voelen of druk ervaren van hun omgeving om er een einde aan te maken. Volgens de KNMG is het beter om oplossingen te zoeken voor dat gevoel van zinloosheid.