...

De Nederlandse overheid wil de Zorgverzekeringswet aanpassen in die zin dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zouden zijn om een vergoeding te betalen aan zorgverleners met wie ze geen contract hebben. Wie als patiënt wel een volledig vrije artsenkeuze wil behouden, moet een duurdere polis afsluiten.Drie polissenIn de praktijk komt het erop neer dat patiënten zullen kunnen kiezen uit drie soorten polissen. Twee daarvan bestaan nu al: de 'restitutiepolis', die tegen een hogere premie volledige vrijheid beidt bij de artsenkeuze. Daarnaast is er de iets goedkopere 'naturapolis', waarbij patiënten terecht kunnen bij artsen en ziekenhuizen die met de verzekeraar een contract hebben afgesloten. Kiezen ze toch voor een andere zorgverstrekker, dan krijgen ze een lagere vergoeding. Nieuw is nu de derde mogelijkheid: een polis die uitsluitend zorg vergoedt waarvoor een contract is afgesloten. De premie daarvan ligt nog lager dan voor de naturapolis.De eerste lijn zou uitgezonderd worden van deze wijzigingen , maar artsen die hun patiënten doorverwijzen krijgen er uiteraard ook mee te maken.130.000 handtekeningenVolgens de advocaat van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze is zo'n inperking van de vrije artsenkeuze in strijd met het Europees recht en werkt ze oneerlijke concurrentie in de hand. De vrees bestaat namelijk dat zorgverleners die geen contract krijgen binnen de kortste keren failliet gaan.Gisteren overhandigde de petitiegroep 'Red de vrije artsenkeuze' 130.000 handtekeningen aan de commissie volksgezondheid in de Tweede Kamer.De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde is wel voorstander van de wijziging. Het alternatief was namelijk dat er zou gekort worden in het basispakket. Inperking van de vrije artsenkeuze in de specialistische zorg is dan te verkiezen, vindt de KNMG.