...

Een Nederlandse apotheek heeft vorige maand twee vuilniszakken met daarin de medische gegevens van ruim honderd mensen zomaar op straat gezet. Die gegevens volstonden om de diagnose van mensen te achterhalen en zelfs om medische dossiers te reconstrueren.In de zakken staken volledige medicatielijsten, recepten, kastickets, pinbonnetjes, adresgegevens, etiketten voor de verpakking van medicijnen, zo'n 175 losse adressen van klanten en losse correspondentie, zo meldt NU.nl. Tussen de stukken bevond zich ook interne communicatie over de controle inzake het voldoen aan procedures.110 diagnoses Omdat de apotheek werkt met klantennummers die op alle documenten terugkomen, was veel informatie te herleiden tot specifieke personen. Zo viel van een recept het geslacht van de persoon, zijn naam, zijn adresgegevens, zijn BSN (burgerservicenummer) en de voorschrijvende arts te achterhalen. Op andere documenten waren dan weer verzekeraars en polisnummers terug te vinden. In totaal liet de informatie toe om van 110 patiënten de diagnose te bepalen. Voor heel wat van hen was het ook mogelijk om hun baan te achterhalen. En van één patiënt kon zelfs worden vastgesteld dat hij/zij terminaal ziek was.Inspectie van de GezondheidszorgDe vuilniszakken stonden begin september twee dagen lang voor de deur van apotheek Lagaay-Westblaak (van Medsen Apotheken) in Rotterdam, die naar aanleiding van de feiten een maand onder toezicht werd geplaatst door de Inspectie van de Gezondheidszorg. Die laatste oordeelde dat het risico voor de patiëntveiligheid hoog was en dat de directie van de apotheek onvoldoende maatregelen nam om daar wat aan te veranderen.Verantwoordelijke apotheker Justine Poldervaart gaf onomwonden toe dat dit nooit had mogen voorvallen en onderstreept dat de procedures inmiddels zijn aangepast.