...

De plannen kaderen in het programma 'Zorg Dichterbij' dat het Tergooi ziekenhuis samen met een zorgverzekeraar is aangegaan, naast andere zorgactoren in de regio zoals huisartsen, woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties.Uitgangspunt van dat programma is: alleen als het echt niet anders kan, komen patiënten nog naar het ziekenhuis.In 2024 mikt Tergooi jaarlijks op 80.000 minder bezoeken aan de polikliniek en 11.000 ligdagen buiten de ziekenhuismuren - goed voor 20 procent van de totale zorg, schrijft Trouw. Door minder patiënten in het ziekenhuis te ontvangen, zou verhuizen naar een kleiner gebouw mogelijk moeten zijn. "Door de toenemende zorg loopt de zorg zoals die nu functioneert vast", licht een directeur van de betrokken zorgverzekeraar toe in Trouw. "De zorgkosten blijven groeien, ook al zetten we in op beheersbaar houden van de groei. Daarnaast hebben we te maken met druk op de zorgprofessional en beperkte beschikbaarheid van personeel."Het project loopt drie jaar en valt - momenteel - uiteen in een 60-tal projecten. Alle patiëntengroepen binnen de projecten krijgen op een andere manier zorg aangeboden. Een voorbeeld is de aanpak van COPD. Normaal komt een patiënt een paar keer per jaar naar het ziekenhuis voor een consultatie bij de specialist. In het Tergooi ziekenhuis vult de patiënt nu elke week tweemaal een digitale vragenlijst in. De artsen lezen en analyseren deze snel om te zien of er een verslechtering optreedt.Gaat de COPD-patiënt achteruit, dan neemt Tergooi contact op met een 'medisch servicecentrum', dat zorg op afstand biedt aan zorginstellingen en huisartsen. Is de situatie ernstig, dan bellen de verpleegkundigen van het centrum de patiënt voor een videoconsult. De verpleegkundige kan ook contact opnemen met het ziekenhuis. Als de COPD-patiënt toch wordt opgenomen na een longaanval, krijgt hij begeleiding om een nieuwe aanval te voorkomen. In het programma krijgt preventie met andere woorden een belangrijke rol.Het ziekenhuis beklemtoont dat het geen bezuinigingsoperatie is, en dat de behandelcapaciteit niet afneemt. "We schalen namelijk niet af, we doen alleen minder in het ziekenhuis. Juist door wat we nu doen, kunnen we meer patiënten zien, met dezelfde middelen", zegt de voorzitter van de raad van de bestuur van het ziekenhuis nog in Trouw.