Digitale toegankelijkheid, qué? Uit een Nederlands onderzoek van ICT-expertisecentrum Accessibility blijkt dat dit voor de meeste zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er van patiënten steeds meer zelfredzaamheid en eigen regie wordt verwacht als het gaat om e- en m-health.

Met digitale toegankelijkheid wordt bedoeld dat websites van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders goed (ook) te gebruiken zijn door blinden, slechtzienden en doven. Maar uit datzelfde onderzoek bij 8.600 Nederlandse websites in de zorgsector blijkt dat het merendeel hierop een onvoldoende scoort. "Erger nog, bij veel zorginstellingen staat het nog niet eens op de agenda", zegt Monique van der Heijden van Accessibility.

De stichting nam websites onder de loep aan de hand van een een geautomatiseerde test maar ook manueel. Bij de helft van de websites werkt schermleessoftware niet goed waardoor blinden problemen kunnen krijgen. Ook slechtzienden kunnen moeilijkheden ervaren als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is; zoals bij 90 procent van de sites het geval is.

Formulieren invullen lukt blinden en slechtzienden bij 85 procent van de websites niet goed. Filmpjes met bijvoorbeeld uitleg over medicijngebruik zijn in driekwart van de gevallen niet ondertiteld en dus niet nuttig voor doven.

Digitale toegankelijkheid, qué? Uit een Nederlands onderzoek van ICT-expertisecentrum Accessibility blijkt dat dit voor de meeste zorgverleners nog een onbekend begrip is. En dat terwijl er van patiënten steeds meer zelfredzaamheid en eigen regie wordt verwacht als het gaat om e- en m-health.Met digitale toegankelijkheid wordt bedoeld dat websites van ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders goed (ook) te gebruiken zijn door blinden, slechtzienden en doven. Maar uit datzelfde onderzoek bij 8.600 Nederlandse websites in de zorgsector blijkt dat het merendeel hierop een onvoldoende scoort. "Erger nog, bij veel zorginstellingen staat het nog niet eens op de agenda", zegt Monique van der Heijden van Accessibility.De stichting nam websites onder de loep aan de hand van een een geautomatiseerde test maar ook manueel. Bij de helft van de websites werkt schermleessoftware niet goed waardoor blinden problemen kunnen krijgen. Ook slechtzienden kunnen moeilijkheden ervaren als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is; zoals bij 90 procent van de sites het geval is. Formulieren invullen lukt blinden en slechtzienden bij 85 procent van de websites niet goed. Filmpjes met bijvoorbeeld uitleg over medicijngebruik zijn in driekwart van de gevallen niet ondertiteld en dus niet nuttig voor doven.