...

Het medisch beroepsgeheim dient niet alleen ter bescherming van de inviduele patit, stelt Aart Hendriks van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst): "Het is ook bedoeld om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen. Versoepelen zou kunnen betekenen dat mensen minder makkelijk naar een arts toe gaan."Toch wil de Nederlandse minister van volksgezondheid, Edith Schippers, wel degelijk het beroepsgeheim herbekijken. "Bescherming van de patit is niet in alle gevallen een absoluut gegeven", voert haar woordvoerder aan.De aanleiding is de schietpartij in Alphen aan den Rijn. Tristan van der Vlis, de schutter die zes slachtoffers en vervolgens zichzelf doodschoot, was in behandeling bij GGZ Rijnstreek, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Zijn ouders zouden in 2008 de instelling hebben gewaarschuwd dat hun zoon geen wapenvergunning moest krijgen. Dat vertelden ze aan de politie en die wil nu het medisch dossier van de dader inkijken. Maar het centrum weigerde de politie inzage, omdat dat een schending van de wet op het medisch geheim zou zijn.Volgens Aart Hendriks moet een arts uiteraard inzage geven als er "een zorgplicht is jegens een potentieel slachtoffer". Toch daarvan is nu geen sprake meer, geeft hij aan. Het gerecht wil uitvissen in hoeverre de hulpverleners op voorhand op de hoogte waren van de plannen van Van der Vlis.Aart Hendriks geeft een Europese dimensie aan de discussie: "Europese rechters benadrukken keer op keer het belang van het beroepsgeheim. En dat is maar goed ook."