...

De minister kwam de senaat na een recent debat (zie AK 2148) - en na eerdere aanpassingen - tegemoet door alleen gegevens over geneesmiddelen opvraagbaar te maken. De dossiers van waarnemend huisartsen zouden uit het epd worden gehouden. Het nationale epd zou alleen mogen worden gebruikt voor patiten die uitdrukkelijk hun toestemming geven.Er kan, na de uiteindelijke verwerping van het nationaleepd,worden voortgewerkt met de regionale epd's. Europees commissaris Neelie Kroes waarschuwt dat Nederland zijn voortrekkersrol in de elektronische gezondheidszorg dreigt te verliezen.