...

Meer dan de helft van de Nederlanders is bereid om een eigen bijdrage van tien euro te leveren voor een bezoek aan de huisarts. 84% van hen vindt ook dat de salarissen van medische specialisten en managers in de zorg afgetopt moeten worden. Dat blijkt uit een onderzoek van Zorgkiezer.nl.In Nederland behoort de huisartsenzorg - net als andere veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - tot het basispakket van de zorgverzekering. Voor een bezoek aan de huisarts hoeft de burger geen geld op zak te hebben; de maandelijkse zorgpremie die hij betaalt, volstaat. Maar uit een onderzoek van de Nederlandse vergelijkingswebsite Zorgkiezer.nl blijkt nu dat 69% van de bevolking bereid is om toch een bijdrage van tien euro te betalen voor een huisartsenbezoek.Inperking basispakketOok een inperking van het basispakket moet kunnen: 65% van de ondervraagden vindt dat ivf-behandelingen eruit geschrapt mogen worden, 51% oordeelt dat een rollator zelf betaald kan worden. Bezoeken aan de EHBO en gehoorapparaten moeten volgens een overgrote meerderheid dan weer wel in het standaardpakket blijven.Balkenendenorm voor specialistenVerder is een overgrote meerderheid ervan overtuigd dat er gesnoeid moet worden in de lonen van medische specialisten en zorgmanagers. 84% van de Nederlanders vindt dat die salarissen binnen de Balkenendenorm moeten blijven, wat voor 2011 neergekomen zou zijn op een belastbaar jaarloon van maximaal 195.000 euro. Volgens een onderzoek van het Financieel Dagblad liggen die lonen echter fors hoger. Zo zouden specialisten in universitaire ziekenhuizen tot ruim 350.000 euro per jaar verdienen. In algemene ziekenhuizen zou de gemiddelde jaarwedde van een specialist rond de 240.000 euro schommelen, met uitschieters tot 5 à 600.000 euro.HerstructureringHet onderzoek van vergelijkingswebsite Zorgkiezer.nl bij 1.984 Nederlanders kwam er naar aanleiding van de besparingen die zich opdringen in de gezondheidszorg. Nederland moet de komende jaren naar verwachting zo'n tien miljard euro extra bezuinigen; als grootste kostenpost zal dus ook de gezondheidszorg de broeksriem moeten aanhalen. Bovendien berekende het Centraal Planbureau van de overheid dat, als het huidige beleid verder wordt gezet, een modaal inkomen in 2040 voor bijna de helft zal opgaan aan collectieve zorgkosten. Een herstructurering van het systeem lijkt dan ook noodzakelijk.