...

De nieuwe regering Rutte II wil spoeddiensten en huisartsenwachtposten zoveel mogelijk integreren. Patiënten die zich zonder verwijzing van de huisarts op een spoedafdeling melden, betalen een eigen bijdrage van 50 euro.De strijd tegen zinloos medisch handelen en overbehandeling wordt een prioriteit voor de kersverse regering Rutte II. De groeinorm van 2,5% voor de Nederlandse gezondheidszorg wordt verlaagd tot 2%. Huisartsgeneeskunde is de uitzondering op die regel en mag met 2,5% blijven stijgen. De nieuwe regering wil spoeddiensten verder concentreren en integreren met de huisartsenposten. Huisartsenzorg moet altijd bereikbaar zijn, staat in het akkoord. Wie zich zonder een verwijsbrief van de huisarts aanmeldt op de spoedafdeling betaalt een remgeld van 50 euro. Met die maatregel hoopt de nieuwe regering tweedelijnszorg te vervangen door de eerste lijn. Andere doelstellingen zijn "het ontmoedigen van onnodige doorverwijzingen en het bevorderen van chronische zorg in de eerste lijn". Tegelijk wil de Nederlandse overheid het onnodige gebruik van dure ziekenhuiszorg tegengaan.De nieuwe regering wil ook het inkomensbeleid van zelfstandige specialisten bijsturen. Het regeerakkoord krijgt forse kritiek van het 'Landelijk Platform GGZ' omdat voor het eerst een eigen bijdrage wordt gevraagd in de geestelijke gezondheidszorg. Meer nieuws daarover vrijdag in Artsenkrant.