De inspectie heeft gesprekken gepland met bestuurders, toezichthouders, zorgaanbieders en patiëntorganen in de zorg. De ziekenhuizen zijn het eerst aan de beurt.

"In de afgelopen tien jaar is in de zorg hard gewerkt aan patiëntveiligheid en het leren herkennen van wat een calamiteit is", zeg de inspectie. "Openheid over calamiteiten en wat er van geleerd is, is een logische volgende stap."

De IGZ zal zich ook buigen over het begrip 'calamiteit'. Later dit najaar komt er immers een nieuwe 'meldplicht bij calamiteiten'. Die moet het voor zorgverleners duidelijker maken wanneer er sprake is van een calamiteit en zij een medische handeling bij de inspectie moeten melden.

De inspectie heeft gesprekken gepland met bestuurders, toezichthouders, zorgaanbieders en patiëntorganen in de zorg. De ziekenhuizen zijn het eerst aan de beurt. "In de afgelopen tien jaar is in de zorg hard gewerkt aan patiëntveiligheid en het leren herkennen van wat een calamiteit is", zeg de inspectie. "Openheid over calamiteiten en wat er van geleerd is, is een logische volgende stap."De IGZ zal zich ook buigen over het begrip 'calamiteit'. Later dit najaar komt er immers een nieuwe 'meldplicht bij calamiteiten'. Die moet het voor zorgverleners duidelijker maken wanneer er sprake is van een calamiteit en zij een medische handeling bij de inspectie moeten melden.