In het beste scenario ontstaat er een tekort in tien gebieden, vooral in Zeeland, de Achterhoek, Friesland, IJssel-Vecht, Drechtsteden en Noord-Holland Noord. In het slechtste geval is er overal in het land een tekort, met uitzondering van Amsterdam en in Zuid-West Gelderland.

Nivel en Prisman komen tot deze conclusie na een enquête onder 1.100 praktijken in Nederland. "Het praktijkhouderschap wordt door starters momenteel als niet aantrekkelijk beschouwd, en er is sprake van een sterk toenemende vraag naar huisartsenzorg en de daarmee gepaard gaande administratieve en organisatorisch lasten. Al deze factoren zorgen ervoor dat het bemensen van de huisartsenpraktijk als knelpunt wordt ervaren en er zorgen zijn over associatie en opvolgin", klinkt het.

De oorzaak is niet eenduidig, maar verschilt per regio. Factoren die meespelen zijn onder andere de plaats van tewerkstelling van de partner, de mate van vergrijzing in een gebied of de hoeveelheid huisartsen die met pensioen gaan.

En in ons land...

Sommigen beweren dat strikte contingentering zal leiden tot een artsentekort in de toekomst. Als we naar de resultaten van onze enquête Wie bent u, dokter? kijken, zien we dat 62% van de Nederlandstalige artsen denkt dat er de komende jaren te weinig collega's zullen zijn, tegenover 78% van de artsen in Franstalig België.

De meest recente cijfers van het aantal actieve artsen in België (PlanCad-rapport, periode 2004-2012) tonen inderdaad aan dat er minder huisartsen actief zijn in Brussel en Wallonië. Meer dan de specialisten vinden dan ook de huisartsen in onze enquête dat het risico op artsentekort de komende jaren reëel is (74% bij de huisartsen tegenover 63% specialisten).

In het beste scenario ontstaat er een tekort in tien gebieden, vooral in Zeeland, de Achterhoek, Friesland, IJssel-Vecht, Drechtsteden en Noord-Holland Noord. In het slechtste geval is er overal in het land een tekort, met uitzondering van Amsterdam en in Zuid-West Gelderland.Nivel en Prisman komen tot deze conclusie na een enquête onder 1.100 praktijken in Nederland. "Het praktijkhouderschap wordt door starters momenteel als niet aantrekkelijk beschouwd, en er is sprake van een sterk toenemende vraag naar huisartsenzorg en de daarmee gepaard gaande administratieve en organisatorisch lasten. Al deze factoren zorgen ervoor dat het bemensen van de huisartsenpraktijk als knelpunt wordt ervaren en er zorgen zijn over associatie en opvolgin", klinkt het.De oorzaak is niet eenduidig, maar verschilt per regio. Factoren die meespelen zijn onder andere de plaats van tewerkstelling van de partner, de mate van vergrijzing in een gebied of de hoeveelheid huisartsen die met pensioen gaan.