...

Triage in de Belgische huisartsenwachtposten gebeurt telefonisch en meestal door secretaresses zonder (para)medische achtergrond. Maar in sommige gevallen kan het voor de arts nuttig zijn om de urgentie van de hulpvraag visueel te kunnen inschatten. Vandaag komen patiënten bij twijfel sneller langs, terwijl een videogesprek mogelijk al had kunnen uitwijzen dat een consult op de post niet noodzakelijk is.Het was die redenering die initiatiefnemer Gert-Jo van Doornik, directeur van huisartsenwachtpost Apeldoorn, inspireerde om de app Mag ik meekijken? te ontwikkelen. Hij startte in 2015 al een proefproject in zijn huisartsenwachtpost. Concreet wordt de app er ingezet als de assistent (in Nederland worden telefoons naar de huisartsenwachtdienst opgenomen en getrieerd door speciaal opgeleid personeel) moeite heeft met het beoordelen van de urgentie van de klacht of de gewenste vervolgactie. Tijdens het telefoongesprek kan hij of zij voorstellen om over te schakelen op de app. De assistent (secretaris/-esse) ontvangt vervolgens via de website van Mag ik meekijken? een unieke code, die ze mondeling aan de patiënt verstrekt. Het feit dat er een code nodig is, maakt het voor patiënten overigens onmogelijk om via de app zelf contact te leggen met de huisartsenwachtpost.Eens de patiënt de code heeft, moet hij alleen nog akkoord te gaan met de beeldverbinding. Daarna start de videoconsultatie met de (regie)arts (*) die oordeelt hoe ernstig die brandwonde dan wel niet is, en of de hoofdwonde inderdaad moet gehecht worden. Ondertussen loopt ook een proef in twee andere huisartsenwachtposten in Nederland. In Almelo bijvoorbeeld heeft de huisartsenwachtpost de app bijvoorbeeld via de post proberen bekend te maken, in de hoop dat mensen de app alvast op hun telefoon zetten. Als patiënten er bellen naar de huisartsenpost krijgen ze op het bandje te horen dat ze de app kunnen downloaden.30 procentEerder ontwikkelde initiatiefnemer van Doornik al de app 'Moet ik naar de dokter?' die de gebruiker toelaat om zelf te beoordelen of, en wanneer, hij de huisarts moet raadplegen. De app heeft het CE keurmerk, is winnaar van de Nederlandse Health app Award 2013 en is goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Je vindt de app terug bij populaire geneeskundeapps in de Google en Apple store. Bij de start van het project in de regio Apeldoorn werd een telling gedaan. Daaruit blijkt dat in 30 procent van de gevallen waarbij er videocontact was geweest, een regulier consult voorkomen werd, zo schrijft smarthealth.nl. De app wordt er inmiddels ook in de gewone huisartsenpraktijk ingezet. Dokter Stefan Teughels, voorzitter van Wachtpost Vlaanderen, kent de app maar heeft geen weet van een Vlaamse huisartsenwachtpost die er al mee zou werken. In dezelfde adem wijst hij erop dat er in België geen RIZIV-nomenclatuurnummer bestaat om een ereloon aan te rekenen voor een telefonisch medisch advies.Bekijk het animatiefilmpje 'Animatiefilm Beeldschermzorg Mag ik meekijken' op YouTube. https://www.magikmeekijken.nl/home(*) Op enkele huisartsenposten in Nederland heeft een 'regiearts' of 'telefoonarts' een prominente rol. Hij of zij is continu aanwezig op het callcenter van de huisartsenpost en kan ter plekke alle telefonische consulten controleren, advies en feedback geven aan triagisten, en complexe telefoongesprekken overnemen.