...

De Nederlandse Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voerde in 2011 de maatregel in waarbij artsen bij ieder bezoek van een kind aan de huisartsenpost of spoeddienst - ongeacht de reden van het bezoek - verplicht moeten screenen op kindermishandeling. Zo moeten ze een vragenlijst doorlopen, met vragen over bijvoorbeeld het letsel, ontwikkelingsstadium van het kind en het gedrag van de ouders, vooraleer verder te kunnen in het systeem. In het kader van haar doctoraat onderzocht Maartje Schouten, arts-onderzoeker aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis, de werking van deze screeningsinstrumenten bij ruim vijfduizend kinderen die in een jaar tijd op vijf Utrechtse huisartsenposten kwamen. Uit de resultaten blijkt dat op elke honderd verdenkingen, er twee worden opgespoord. "We missen er dus nog ontzettend veel", concludeert dokter Schouten. Bij 1 op 100 kinderen gaf de screening bovendien aan dat er niets aan de hand was, terwijl later toch een melding volgde. Daarnaast bleken er van honderd verdenkingen 92 onterecht.Letselspecifieke screeningZelf is Maartje-Schouten voorstander van een letselspecifiek screeningsinstrument. "De screening is nu te generiek, waardoor het logisch is dat je dingen mist. Merk je een bijzondere beenbreuk op, dan kun je met een letselspecifieke vragenlijst beter bepalen of het zeer waarschijnlijk om kindermishandeling gaat of niet." Signalen die mogelijk wijzen op kindermishandeling vindt u hier.http://www.kindermishandeling.be/website/7-www/43-www.htmlDaarnaast pleit de Nederlandse arts voor meer scholing rond dit onderwerp. "Huisartsen op een huisartsenpost geven aan dat ze het soms lastig vinden om kindermishandeling vast te stellen, omdat ze bijvoorbeeld de voorgeschiedenis niet kennen en dus bang zijn om een verkeerde diagnose te stellen. Daarbij vinden artsen het moeilijk om het gesprek aan te gaan. Meer scholing zorgt voor meer bewustwording en zelfvertrouwen." Aan de Volkskrant laat de IGZ weten vast te willen houden aan de vragenlijst zolang er geen betere is. "Om niets te doen, is het probleem te ernstig", zegt senior-inspecteur Frank van Leerdam.Bron: UMC Utrecht, volkskrant.nl