...

Met de 'Geneesmiddelenmonitor in coronatijd' monitort Stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg - het Nivel - het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen tijdens de coronapandemie. Zo onderzoekt het Nivel onder meer in welke mate er sprake is van verandering in het voorschrijven van medicatie in coronatijden (maart 2020-juni 2021), en bij wat voor medicatie dit aan de orde is. Het baseert zich daarvoor op gegevens van 350 huisartsenpraktijken uit heel Nederland.Factsheet nr. 6 gaat over geneesmiddelen tegen angst, depressie en slapeloosheid (benzodiazepines en antidepressiva) in het algemeen en voor verschillende leeftijdscategorieën.Opvallend daarin is dat onderzoekers een toename noteren in het voorschrijven van psychofarmaca, maar uitsluitend aan jongeren en dit tijdens de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021).Het aantal 15- t/m 24-jarigen met een antidepressivum bleef tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) gelijk aan 2019 en steeg tijdens de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021). Gedurende de tweede lockdown kregen wekelijks gemiddeld 218 van de 100.000 jongeren/ingeschreven patiënten van 15 t/m 24 jaar een voorschrift, ten opzichte van 202 in dezelfde periode in 2019. Volgens de onderzoekers komt deze vaststelling overeen met een toename in het voorkomen van depressieve klachten en angst in dezelfde periode bij jongeren. Daarvoor baseren ze zich op gegevens van het Centraal Bureau Statistiek in Nederland, die aantonen dat de mentale gezondheid van de groep 18- t/m 25-jarigen aanzienlijk lager lag in de eerste helft van 2021, in vergelijking met 2020 en 2019.Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote effecten te zien in voorschrijven van psychofarmaca, besluit Nivel.