...

Er zijn minstens 34 ketens van huisartsenpraktijken die zo werken, weet het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). "Samen zijn de BV's eigenaar van in totaal 116 huisartsenpraktijken." De winst binnen deze praktijken kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders of wordt gereserveerd.De andere 122 praktijken (15 procent) van de 843 praktijken die onderdeel uitmaken van een keten, maken deel uit van een stichting. Bekende commerciële huisartsenketen in Nederland zijn Co-Med en Centric Health. Commerciële huisartsenketens zijn er al meermaals in opspraak gekomen. Begin deze maand waarschuwden toezichthoudende instanties in Nederland in een gezamenlijk rapport dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om commerciële huisartsenketens te controleren. Als gevolg zijn deze bedrijven moeilijk tegen te houden als zij huisartsenpraktijken opkopen. En dat is niet zonder risico voor patiënten, aldus beide toezichthouders. Uit meldingen van patiënten, zorgaanbieders besluiten ze dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg bij een deel van deze bedrijfsketens niet altijd voldoende gewaarborgd is.In een reeks infografieken wil Nivel weergeven meer inzicht geven in het bestaan en de gevolgen van commerciële keten in de zorg. Deze vormt de eerste van drie en hoort bij het bij het onderzoeksrapport Organisatievormen in de Nederlandse huisartsenzorg: van solopraktijk naar keten.