...

De beslissing werd onder andere ingegeven door recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Urologie samen met de zorgverzekeraars in Nederland. Daaruit blijkt dat de kans op incontinentie na een radicale prostatectomie afneemt wanneer ziekenhuizen minimaal 100 patiënten per jaar opereren."Nog beter zou zijn om een minimumnorm te bepalen per chirurg", reageert dr. Karen Fransis (UZA) op Twitter. "Honderd prostaatverwijderingen komt neer op 15 operaties per chirurg, gesteld dat er in het ziekenhuis acht artsen deze operatie uitvoeren. Voeren er in hetzelfde ziekenhuis maar twee chirurgen prostaatverwijderingen uit, dan komen ze elk aan 50 operaties per jaar. Dat is al een heel ander verhaal", zegt ze wanneer we haar later aan de telefoon om uitleg vragen."Maar zo'n minimumaantal is niet genoeg", gaat ze verder. "Je kan een operatie evengoed 50 keer slecht uitvoeren." Daarom pleit ze naast een minimumnorm voor kwaliteitsparameters zoals complicaties, positieve snedevlakken, kwaliteit van chirurgie.Over wat deze minimumnorm voor radicale prostatectomie per chirurg dan zou moeten zijn, wil dr. Karen Fransis zich niet concreet uitspreken. Meer onderzoek is aangewezen, zegt ze. Zelf is ze een voorstander van minimum één per week.Als gevolg van zo'n normverhoging zullen sommige chirurgen wellicht moeten stoppen met prostaatverwijderingen, denkt dr. Fransis, maar hoofdzakelijk is de trend in het hele land er een van specialisatie. Net als in Nederland zijn er expertisecentra en verwijzen ziekenhuizen naar elkaar door. Maar het komt voor dat sommige ziekenhuizen aan tien tot vijftien prostaatverwijderingen per jaar zitten, weet dr. Fransis. De Belgische Vereniging voor Urologie heeft geen minimumnormen vastgesteld voor operaties. In Nederland wordt dit mede gestuurd door de zorgverzekeraars.