...

Ministers Schippers (Volksgezondheid) en Van der Steur (Justitie) vinden dat mensen die weloverwogen besluiten dat hun leven voltooid is, onder strikte voorwaarden professionele hulp moeten kunnen krijgen bij het beëindigen van hun leven.De regeringsleden van VVD denken daarbij aan mensen die gebukt gaan onder het leven zelf, in de praktijk veelal ouderen. Zij verdienen het om de regie te voeren over hun eigen leven, stellen ze. In een nieuwe wet willen ze dit regelen. Hoe die wet er precies zal uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Verder zouden er aparte 'stervenshulpverleners' komen.Dat een aanpassing van de euthanasiewet weer op tafel wordt gelegd, is opmerkelijk. Begin dit jaar concludeerde de speciaal voor dit onderwerp opgerichte commissie onder leiding van Paul Schnabel (D66) immers nog dat de huidige wet voldoet, óók voor mensen die 'klaar zijn met het leven'. "Het gaat om een procedurewet die alleen voorschrijft dat dingen zorgvuldig moeten worden gedaan, maar tegelijkertijd alle mogelijkheden biedt voor veranderende praktijkopvattingen en maatschappelijke inzichten", zegt Schnabel in een interview met Trouw.De verruiming van de regels zal volgens Schnabel problemen opleveren. "De minister wil eigenlijk een parallelwet. Ze wenst de huidige wet niet te veranderen, zoals we ook geadviseerd hebben. [...] in de nieuwe plannen - het is nog géén wetsvoorstel- staat toch weer dat de voorgenomen handeling getoetst moet worden, dat er minstens twee beoordelaars moeten zijn, en dat de handeling achteraf door een commissie moet worden getoetst. Ja, dat is nu precies de procedure die óók in de huidige wet zit." Wat de stervensbegeleiders betreft, stelt Schnabel zich de vraag wie dat zijn en hoe ze hun werk doen. "Zij moeten kunnen uitsluiten dat er bij een stervenswens in verband met een voltooid leven géén ziekte in het spel is, anders zit de oudere in een verkeerde regeling. De minister wil daarom dat zij een studie volgen als aanvulling op een medische opleiding. Wat is dat voor een studie? Ik denk dat het erg complex wordt. " "Rond euthanasie zal net als bij abortus altijd debat plaatsvinden. Je kunt het als wetgever regelen, maar er blijven discussies. Ik hoor nu al zeggen dat hij ook voor jongere mensen moet gelden. Je ziet de problemen al aankomen", besluit Schnabel.