...

"De huisarts wordt terecht gezien als een onmisbare schakel om de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren", liet Steven van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), gisteren optekenen in een eerste reactie. "Er ligt een solide meerjarig groeipad voor de huisartsenzorg op tafel waarbij wij onze verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen als regisseur van zorg in de buurt en als poortwachter voor de tweede lijn. Maar nog belangrijker is de impact voor de patiënt: die ziet zich verzekerd van zinnige en zuinige zorg, dicht bij zijn vertrouwde huisarts, en moet niet meer voor elke wissewasje naar het ziekenhuis."Meer werkHet nieuwe zorgakkoord zadelt de huisartsen wel op met meer werk, waarschuwt de LHV. "Daarom moet alles geleidelijk ingevoerd worden, in goede samenwerking met de andere zorgverleners, de gemeenten en de zorgverzekeraars", aldus Van Eijck.Daarnaast is er extra groeiruimte voorzien voor de huisartsensector. Zoals we eerder al meldden is de groei voor de Nederlandse zorgsector (oorspronkelijk 2%) ingeperkt tot 1,5% in 2014 en 1% in 2015-2017. Maar voor huisartsen wordt een uitzondering gemaakt: als zij de opdrachten uit het zorgakkoord naar behoren uitvoeren, hebben ze recht op 1% extra groeiruimte in 2014 en 1,5% in 2015-2017.Over de precieze invulling van het hoofdlijnenakkoord voor de eerstelijnszorg moet nu verder overlegd worden.