...

Meer dan de helft van alle klachten werd door de tuchtrechter ongegrond verklaard ofwel afgewezen.